Автомашингүй өдрийг Дэлхий даяар 09 дүгээр сарын 22-нд өнгөрүүлдэг.
Автомашингүй өдрийг Дэлхий даяар 9-р сарын 22-нд өнгөрүүлдэг. Анх 1994 оноос Англи санаачлан эхлүүлснээс хойш мянга мянган хот Автомашингүй өдрийг хийдэг байна. Энэ жилийн Автомашингүй өдрөөр Парисийн олон гудамжинд NO2 хэмжээ бага байж, зарим гудамжинд 45% хүртэл буурчээ.
Манайд ч мөн Автомашингүй өдрөөр агаар бохирдуулагчийн хэмжээ 4-7 дахин буурсныг хэмжсэн байдаг.
Сэтгэгдэл

Баннер

Хэрэглэгчийн хандалт