“Нүүрснээс нийлэг байгалийн хий гарган авах үйлдвэр байгуулах төслийн Бүс нутгийн байгаль орчны үнэлгээний тайлангийн төсөл”-ийн олон нийтийн нээлттэй хэлэлцүүлэг явагдана
"Нүүрснээс нийлэг байгалийн хий гарган авах үйлдвэр байгуулах төслийн бүс нутгийн байгаль орчны үнэлгээний тайлангийн төсөл" -ийн олон нийтийн хэлэлцүүлэг явагдана
Сэтгэгдэл

Баннер

Хэрэглэгчийн хандалт