АГААРЫН БОХИРДЛЫН ТАЛААРХ ЦУВРАЛ СУРГАЛТ БОЛОВ
Агаарын бохирдлын мэдээ мэдээлэл, үйл ажиллагааны  ил тод байдал болон хариуцлагыг нэмэгдүүлж, мэдээллийн хүртээмжтэй системийг бий болгох зорилгоор хийгдэж буй "Амьсгалах эрх" төсөл Улаанбаатар болон Архангай аймгуудад хийгдэж байгаа билээ. Энэхүү төслийн хүрээнд явагдаж  буй цуврал  сургалт зохион байгуулагдав.
Сэтгэгдэл

Баннер

Хэрэглэгчийн хандалт