Иргэн,ААН, байгууллага хог хаягдал ачиж, тээвэрлэх гэрээ байгуулахад бүрдүүлэх материал
 Шинэ гэрээ байгуулах:
1. Иргэн – иргэний үнэмлэхийн хуулбар
2. ААНБ – байгууллагын гэрчилгээний хуулбар, байгууллагын тамга
3. Хог хаягдлын үйлчилгээний хураамж төлсөн баримт
Гэрээг сунгах:
1. Хуучин гэрээний эх хувь.
2. Хог хаягдлын үйлчилгээний хураамжийн өр төлбөргүй байх. /ХУД-ийн Татварын хэлтэстэй тооцоо нийлэх/
Холбоо барих утас:
1. ХТҮХ-ийн дарга Г.Бадамсэд 89666667
2. ХТҮХ-ийн гэрээний мэргэжилтэн Б.Ганчимэг 88105116
3. ХТҮХ-ийн гэрээний мэргэжилтэн Э.Уянга 89980963
4. Хог хаягдлын санал, гомдол, хүсэл хүлээн авах утас 96613002

ХХҮХ тушаах данс:
Банк: Улаанбаатар банк
Дансны дугаар: 2603033364
Хүлээн авагч: ХУД. Хог хаягдлын хураамж
Гүйлгээний утга: ААНБ эсвэл Иргэний нэр, регистрийн дугаар, утас

Сэтгэгдэл

Баннер

Хэрэглэгчийн хандалт