2019 оны 3-р сарын 1-нийг хүртэл ЕБС болон цэцэрлэгүүдээс бусад олон нийтийг хамарсан бүх үйл ажиллагааг зогсоолоо
Томуугийн вирусийн халдварт тархалт ихсэж байгаатай холбогдуулан ЕБС болон цэцэрлэгүүдээс бусад олон нийтийг хамарсан арга хэмжээнд 0-10 настай хүүхдүүдийг хамруулахыг хориглолоо.
Сэтгэгдэл

Баннер

Хэрэглэгчийн хандалт