Зорилтот бүлгийн иргэдэд тусламжийн хувцас гардуулав.
Тусламжийн хувцасыг 16-р хорооны зорилтот бүлгийн иргэдэд тарааж өгөв.
Сэтгэгдэл

Баннер

Хэрэглэгчийн хандалт