Мод тарих үндэсний өдөр

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2010 оны 63 дугаар зарлиг, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2017 оны 04 дүгээр сарын 14-ний өдрийн А/83 дугаар албан даалгаврын дагуу Бүх нийтээр мод тарих” ажлыг 2020 оны 05 дугаар сарын 09-ны өдөр хорооны нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд зохион байгуулж ажиллалаа.

Улмаар хорооны Засаг дарга, албан хаагч хэсгийн нар  болон 243-р цэцэрлэгийн банш, ажилчид тус хорооны хашаанд 80 ширхэг хайлаас мод суулгав.

243-р цэцэрлэг 24 ширхэг, 223-р цэцэрлэг 20 ширхэг  мод, Буянт-Ухаа цогцолбор сургууль 40 ширхэг, Буянт-Ухаа-1 хороололын СӨХ-үүд нийт 10 ширхэг, Хороо 85 ширхэг, 81-р байр 5 ширхэг, Усан спорт сургалтын төв 23 ширхэг, Цагдаагийн байр 20 ширхэг модыг тус тус тарьж хорооны хэмжээнд нийт 230 ширхэг мод  тарьж ажиллалаа.

223-р цэцэрлэг 6 м2 16 дугаар хороо 3м2, Буянт-Ухаа СӨХ-үүд 2 м2 цэцгийн мандал байгууллаа. Баясах өргөө супермаркет 4м2 зүлэгийн тарьсан.

Мод тарьж байгаль дэлхийдээ өөрсдийн хувь нэмрээ орууллаа
Сэтгэгдэл

Баннер

Хэрэглэгчийн хандалт