Мал, тэжээвэр амьтны тооллогоо амжилттай явагдлаа
    Хан-Уул Дүүргийн 16-р Хорооны Засаг даргын 2017 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдрийн А/36 тоот захирамжаар байгуулагдсан "Мал,тэжээвэр амьтдын тооллого явуулах" ажлын хэсэг нь 2017 оны 12 дугаар сарын 08-ны өдөр хорооны нутаг дэвсгэр дэх мал болон тэжээвэр амьтдыг нэг бүрчлэн тоолох ажлыг амжилттай хийж гүйцэтгэлээ.Тооллогоор тус хороонд 3 өрхийн 18 үхэр, 4 өрхийн 68 шувуу тус тус тоологдлоо.
 
 

  


Сэтгэгдэл

Баннер

Хэрэглэгчийн хандалт