Нийслэлийн төр захиргааны байгууллагуудын ажлын цаг 2019 оны 09 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн 09.00-18.00 болно.
Нийслэлийн төр захиргааны байгууллагуудын ажлын цаг 2019 оны 09 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн 09.00-18.00 болно.
Сэтгэгдэл

Баннер

Хэрэглэгчийн хандалт